GABINET LOGOPEDYCZNY                  mgr Monika Bemben

 • logopeda ,  neurologopeda        rej. tel. +48 691 703 787

 • diagnoza zaburzeń mowy dzieci i dorosłych
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • terapia wad wymowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia zaburzeń mowy i komunikacji
 • terapia dzieci i dorosłych z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz wadami wrodzonymi i rozwojowymi narządów mowy
 • profilaktyka zaburzeń mowy
 • konsultacje specjalisty neurologopedy (neurologopeda posiada uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym: oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego)
 • zaświadczenia logopedy na studia wyższe
 • nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci np. wysunięty język , zaburzenia połykania, zaburzenia oddychania, skrócone wędzidełko, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa wymowy głosek, wady wymowy (seplenienie, reranie, bezdźwięczność, itp.) , wad rozwojowych narządów artykulacyjnych (np. rozszczep podniebienia) oraz w okresie po operacyjnej korekcji narządów mowy, afazji, jąkania, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • ćwiczenia technik mowy , korygowanie wad wymowy (seplenienie, reranie, itp.), poprawienie wyrazistości mowy , terapia afazji, dyzartrii, rehabilitacja mowy po udarze mózgu , profilaktyka wad wymowy


 • Adres:                         JASŁO   UL. SZKOLNA 26 m. 5